Wanneer je warmtepompen van het type grond of aarde wil installeren, haalt je warmtepomp als het water de warmte uit de aardbodem. Om aan die warmte te geraken, is het nodig dat je warmtepomp boringen uitvoert. Bij een warmtepomp boring worden leidingen meestal verticaal in de grond geplaatst, en wordt grondwater uit de bodem opgezogen.

Warmtepomp boring prijs

Een warmtepompen boring is een omslachtig werk, aangezien een diepe put in de aardbodem geboord dient te worden. Zulke warmtepompen boringen gebeuren door grote machines, dus je dient hiervoor veel ruimte te voorzien. Reken erop dat bij een warmtepomp boring een toestel ter grootte van een graafmachine ter plaatse moet komen. Omwille hiervan is de prijs van een warmtepomp boring ook niet gering. De kosten van een warmtepomp boring kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Verticale boring warmtepompen

Afhankelijk van het bodemtype zullen de boringen voor warmtepompen dieper danwel minder diep hoeven te zijn. Een zandbodem geleid warmte bijvoorbeeld beter dan een kleibodem. De verticale boringen gebeuren tot wel 100 meter diep. Op die diepte worden sondes geïnstalleerd die het grondwater opnemen en naar boven pompen. Het grondwater wordt opgenomen in collectoren die ze dan afgeven aan de warmtepomp.

Naast leidingen van de aardbodem naar de oppervlakte worden ook leidingen voorzien van de oppervlakte terug naar de aardbodem. Dit heet de retourleiding. Via deze retourleiding wordt het overtollige water terug aan de aardbodem afgegeven, meer bepaald aan de sondes in de grond.

Wil je meer weten over warmtepomp boringen, dan kan je steeds op het internet terecht. Met de zoektermen boring warmtepomp of boringen warmtepomp vind je vast veel informatie.