Met een warmtepomp kan je op een goedkope en groene manier je woning voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp maakt immers gebruik van de warmte die aanwezig is in diverse natuurelementen zoals water, lucht en aarde. Door op diverse manieren de warmte uit deze elementen te halen, kan je water en lucht opwarmen en gebruiken voor de nutsvoorzieningen in je woning.
Belangrijk is nu te weten hoeveel rendement je met die warmtepomp kan behalen. De warmtepomp moet immers op die manier renderen dat je op elk moment voorzien bent van verwarming en warm water, ook in de koude wintermaanden.

Rendement van warmtepompen

Het warmtepomp rendement hangt af van verschillende elementen, en is dus niet zo gemakkelijk te bepalen. Het rendement van warmtepompen hangt af van volgende factoren.

· Type warmtepomp

Eerst en vooral is het type warmtepomp dat je wil installeren een bepalende factor voor het uiteindelijke warmtepompen rendement. Sommige types van warmtepompen halen een hoger rendement dan andere types, omdat ze beroep doen op een stabielere bron van energie. Warmtepompen die hun warmte uit de aardbodem halen, hebben doorgaans een hoger rendement dan warmtepompen die hun warmte uit de lucht halen.

Wanneer men spreekt over het rendement van warmtepompen, heeft men het vaak over de term COP of winstfactor. COP staat voor Coefficient of performance en geeft de verhouding tussen het rendement van de warmtepomp tegenover het verbruik van de warmtepomp weer. Een warmtepomp met een COP van 3 zal dus 3 keer meer opbrengen dan het verbruikt.

De COP die een warmtepomp heeft, hangt dus vooral of van het type warmtepomp. Een warmtepomp die warmte uit buitenlucht haalt, heeft meestal een COP van 3 tot 4,5. Een warmtepomp die haar warmte uit de aardbodem haalt, heeft een COP van ongeveer 4 tot 5. Een warmtepomp die haar warmte uit het grondwater haalt, heeft doorgaans een COP van 5 tot 6.

We overlopen hier even alle types warmtepompen afzonderlijk.

Warmtepomp Lucht Lucht

Een lucht lucht warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht om warme lucht te genereren. Dit type warmtepomp werkt eigenlijk zoals een omgekeerde airco. Het is een goedkope manier om je woning op te warmen. De lucht lucht warmtepomp is het goedkoopste type warmtepomp, maar heeft ook het laagste rendement. Dit type warmtepomp is geschikt voor bijverwarming, maar heeft een te laag rendement om als hoofdverwarming te dienen.

Warmtepomp Lucht Water

Een lucht water warmtepomp gebruikt de buitenlucht om je woning te voorzien van sanitair warm water. Het water in de waterleiding wordt opgewarmd door de warme lucht die door dit type warmtepomp wordt gegenereerd. Een lucht water warmtepomp heeft doorgaans een COP van 3 à 4, al kunnen lucht water warmtepompen van sommige merken een COP van 5 of meer hebben. Vooral lucht water warmtepompen van Dimplex en Weishaupt halen hoge rendementen.

Warmtepomp Water Water

De warmtepomp water water gebruikt het grondwater om sanitair warm water te genereren. Het water in de aardbodem heeft immers een constante temperatuur en kan dus makkelijk een woning voorzien van warm water. Van alle types warmtepompen heeft de water water warmtepomp het hoogste rendement. Een COP van 4 à 5 is helemaal geen uitzondering. Sommige merken halen zelfs een COP van 6 en meer. Vooral Dimplex, Viessmann en Weishaupt halen zulke hoge rendementen.

Warmtepomp Grond Water

Een grond warmtepomp maakt gebruik van de warmte in de aardbodem om water om te warmen en te laten rondstromen in de waterkringloop van de woning. Via een buizennetwerk in de grond stroomt het water door de aardbodem, waarna dit water opwarmt als gevolg van de warmte in de aardbodem. De temperatuur is de aardbodem is vrij constant, waardoor hoge rendementen gehaald kunnen worden. De COP van een grond water warmtepomp bedraagt gemiddeld zo’n 3 à 4. Grond water warmtepompen van Dimplex en Weishaupt kunnen zelfs een COP van 5 en meer halen.

· Bodemtype

Welk rendement warmtepompen halen, hangt ook af van het bodemtype in het geval je een grond warmtepomp installeert. Een leemgrond zal immers meer rendabel zijn dan een droge zandgrond. Let dus zeker goed op wanneer je dit type van warmtepomp wil plaatsen. Laat je zeker goed informeren over her feit of je bodemtype geschikt is om dit type van warmtepomp te installeren.

· Isolatie van je woning

Het heeft geen zin om veel te investeren om warmte te genereren in je woning, als je nadien al die kostbare warmte laat ontsnappen door een slechte isolatie. Een goede isolatie in je woning is dus ook onontbeerlijk indien je een warmtepomp laat plaatsen. Op die manier wordt de warmte die je opwekt met je installatie, lang in je woning bewaard en kan je lang genieten van je opgewekte verwarming. Hoe langer de warmte van je warmtepomp bewaard wordt , hoe hoger het rendement van je warmtepomp.

Anderzijds is het ook zo dat een huis dat teveel geïsoleerd is, ook niet wenselijk is voor een warmtepomp. Je warmtepomp zal immers teveel werk verricht, waardoor je warmtepomp teveel verbruikt in relatie tot wat het opbrengt.