Naast warmtepompen die lucht of water als energiebron hebben, zijn er ook warmtepompen die de warmte in de aardbodem gebruiken als warmtebron. Dit type warmtepompen zijn de grond water warmtepompen, of ook wel bodem water warmtepompen genaamd. Via een systeem van buizen die in de aardbodem geplaatst worden, loopt een mengsel van water met glycol door de aardbodem. Dit mengsel van water met glycol is vorstvrij, zodat het ook in de winter door het systeem van buizen blijft stromen. Via het stromen van het water door de bodem, wordt dit water opgewarmd door de warmte in de bodem. Hierdoor wordt uiteindelijk warm water gegenereerd.

Grond water warmtepomp

Er zijn verschillende manieren mogelijk om de buizen in de aardbodem te plaatsen. Zo kunnen de buizen ofwel horizontaal ofwel verticaal geïnstalleerd. Wanneer het buizennetwerk horizontaal worden geplaatst, worden slangen buizen uit kunststof anderhalf meter diep geplaatst. De boringen voor een horizontaal buizennetwerk zijn minder duur dan de boringen voor een verticaal buizennetwerk. Ook varieert de grondtemperatuur waardoor het rendement daalt tijdens de wintermaanden.

Grond water warmtepompen

Bij een verticaal buizennetwerk worden de slangen uit kunststof aangesloten op de warmtepomp verdamper. Een verticaal buizennetwerk is vooral interessant als er weinig ruimte voorhanden is. Een verticaal buizennetwerk levert ook meer rendement op in de winter. Bovendien is het doordat het zo weinig plaats nodig heeft bijna overal toepasbaar. Het aantal kunststof slangen dat geplaatst wordt, hangt af van de karakteristieken van de bodem, en ook de ruimte die voorhanden is. De buizen worden 60 tot 120 cm diep geplaatst.

Voordelen en nadelen

Uitstekend rendement

Beperkt terrein nodig bij verticaal systeem

Hoge en constante brontemperatuur

Onuitputbaar

Passieve koeling mogelijk

Hoge investeringskost

Niet overal voldoende terrein beschikbaar

Boring nodig om captatienet te leggen

Specifieke ligging nodig

Milieuvergunning nodig

Rendement grond water warmtepomp

Tenslotte is de bodemsoort ook belangrijk voor het rendement dat gehaald kan worden met de grond water warmtepomp. Een leemgrond zal beter renderen dan een droge zandgrond. Niettemin is een warmtepomp grond water een mooie investering om gratis warm water te genereren.

Prijs grond water warmtepomp

Gezien het uitgebreide voorbereidende werk voor het plaatsen van dit type warmtepomp, is de prijs van een grond water warmtepomp ook iets duurder dan die van de andere types. De prijs van de boring varieert tussen de 4.000 euro en de 10.000 euro, en kan soms oplopen tot 15.000 euro. En dan moet je natuurlijk ook nog de prijs van de warmtepomp installatie bijrekenen. Die kan variëren tussen 7.000 euro en 15.000 euro.

Vergelijk prijzen van grond water warmtepompen