Een warmtepomp is een toestel dat warmte uit diverse natuurelementen rondom ons haalt, om vervolgens diezelfde warmte vrij te geven in een gebouw. Deze warmte kan zowel in de vorm van warme lucht als warm water voorkomen. Er bestaan verschillende types warmtepompen die elk op hun manier warmte uit de verschillende natuurelementen haalt. Zo zal een lucht warmtepomp de warmte uit de lucht halen, en die verwarmde lucht dan vrijgeven onder de vorm van warme lucht of warm water. Indien dit warme lucht wil, zal je een warmtepomp lucht lucht moeten plaatsen. Wil je daarentegen warm water, dan zal je een warmtepomp lucht water moeten installeren.

Andere types van warmtepompen zijn water warmtepompen en grond warmtepompen. Zij halen warmte uit resp. grondwater en de aardbodem.

Werking van warmtepompen

De warmtepompen werking hangt af van elk van die types warmtepompen. De werking van warmtepompen van het type lucht is volledig anders dan de werking van warmtepompen van het type water. Welke werking warmtepompen ook hebben, het principe is steeds hetzelfde. De zon voorziet verschillende natuurelementen zoals buitenlucht, grondwater en aardbodem van warmte, en een warmtepomp zal die warmte proberen te verwerven en omzetten in warmte die ingezet kan worden in een woning onder de vorm van verwarming of warm water.

Via een condensor haalt de warmtepomp de warmte uit de lucht, het grondwater of de aardbodem, en laat die warmte circuleren door water door een buizensysteem te laten rondstromen. Dit warme water gaat rond in het waterkringloopsysteem van het gebouw en zal op die manier het gebouw van warmte voorzien. De warmtepomp werking is dus eigenlijk een heel eenvoudig systeem, maar kan aan de andere kant ook wel heel nuttig zijn.

Wil je meer weten over de werking van warmtepompen, dan kan je meer info vinden dan in een zoekmachine de term werking warmtepomp in te geven.