Warmtepompen kunnen zowel in een bestaande woning als bij renovatie geïnstalleerd worden. Warmtepompen in een bestaande woning installeren impliceert heel wat meer werk, dan wanneer men een warmtepomp plaatst in een nieuwbouw.

Warmtepomp in een bestaande woning plaatsen

Een warmtepomp plaatsen vergt in de meeste gevallen heel wat arbeid en breekwerken. In die zin is een warmtepomp plaatsen in een bestaande woning heel arbeidsintensief, aangezien men bij de installatie op plaatsen dient te zijn die niet altijd even goed bereikbaar zijn. De kans is dan ook groot dat je in je bestaande woning heel wat breekwerken dient uit te voeren indien je je warmtepomp wil laten plaatsen.

Wanneer je toch overgaat tot de investering in een warmtepomp in je woning, dien je dus goed de bijkomende werkzaamheden in beschouwing te nemen. Je kan je dan ook afvragen of de warmtepomp de bijkomende kosten van afbraakwerken en renovatiewerken kan terugverdienen. Je dient met andere woorden een kosten en baten analyse te maken van je investering in warmtepomp. Pas daarna kan je goed weten of de warmtepomp werkelijk rendabel is voor in je bestaande woning te plaatsen.